Nasi specjaliści

Alicja Płócienniczak

Psychoterapeutka integratywna

alicjaAbsolwentka kierunków pedagogika specjalna i arteterapia. Ukończyła Studium terapii dzieci i młodzieży zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz czteroletni kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty PTP.
Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania ,wszelkich uzależnień, problemu DDA i współuzależnienia. Zajmuje się również terapią różnego typu problemów emocjonalnych, zaburzeń lękowych, nerwic, depresji, dolegliwości psychosomatycznych, , zaburzeń osobowości, problemów w relacjach interpersonalnych. Niesie pomoc w zakresie problemów osobistych - jak niska samoocena. rozwiązywaniu problemów w związkach i relacjach, problemów wychowawczych i kryzysach życiowych. Swoja pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej.

 

Doświadczenie zawodowe:

Z wykształcenia mgr pedagog -absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej (resocjalizacja). Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. W trakcie specjalistycznego szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne organizowanego przez Wrocławski Instytut Psychoterapii we Wrocławiu (podejście Systemowo- Eriksonowskie). Posiada Certyfikat programu profilaktycznego Fred Goes Net oraz Certyfikat terapii CANDIS prowadzone przez Dr Eva Hoch i Heike Rohrbacher z Central Institute on Mental Health , Mannheim Technische Universitat , Dresden. Ponadto ukończyła liczne szkolenia w zakresie :
-„Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień" realizowany przez Instytut Terapii i Edukacji S.C. w Poznaniu (67h) ,
- Certyfikat Trenera (Coach) - VII edycji „Szkoła Trenerów" organizowanego przez Dolnośląską Akademię Rozwoju we Wrocławiu (Certyfikat RIS, SUS 2.0).
- Warsztaty z hipnozy- zastosowani zaawansowanych metod hipnoterapii ericksonowskiej. Praca z procesem wg Ernesta Rossiego organizowane przez Wrocławski Instytut Psychotarapii.
Od 2006 roku pracuje w Poradnii Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień dla Młodzieży we Wrocławiu, zaś od 2009 roku na oddziale dziennym terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. Biegły Sądowy Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

 

Kontakt: 785480474