Depresja

Depresja odbija się na kilku aspektach naszego funkcjonowania, dotyczy między innymi afektu, poznania, zachowania oraz funkcjonowania fizycznego. Objawy afektywne dotyczą zaburzeń nastroju i charakteryzują je smutek, przygnębienie, bezradność, poczucie pustki, ale również utrata zainteresowań, niemożność odczuwania przyjemności, apatia. Do objawów poznawczych zalicza się negatywne spostrzeganie siebie, świata oraz przyszłości, samokrytycyzm, poczucie winy, niska samoocena, zaburzenia procesów umysłowych takich jak pamięć, podejmowanie decyzji czy skupienie uwagi. Objawy behawioralne to między innymi spowolnienie lub pobudzenie psychoruchowe, wycofanie z aktywności społecznej. Do objawów somatycznych należą obniżony poziom energii, zaburzenia łaknienia charakteryzujące się zwiększonym lub zmniejszonym apetytem oraz problemy z zasypianiem polegające na nadmiarze snu bądź bezsenności. Umiarkowana oraz ciężka depresja mają negatywny wpływ na codzienne życie chorych. Badacze udokumentowali trzy dziedziny, w których osoby dotknięte depresją gorzej funkcjonują niż osoby zdrowe: praca, rodzina oraz związki interpersonalne.

Należy pamiętać, iż depresja wymaga nie tylko leczenia farmakologicznego, ale również oddziaływań psychoterapeutycznych oraz wsparcia rodziny.