Dorota Kiszakiewicz-Przybysz

Specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta psychodynamiczny

Dorota Kiszakiewicz- PrzybyszAbsolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu (2006) oraz czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (2013). W 2013r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, w 2017r. tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży.
Doktorantka Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry i Kliniki Psychiatrii we Wrocławiu (2013-2017).

 

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach stacjonarnych i dziennych szpitali psychiatrycznych, oddziałach leczenia nerwic, oddziałach odwykowych, poradniach zdrowia psychicznego (Celmed - Wrocław, NZOZ Zdrowa Kobieta - Wrocław, PZP w Ząbkowicach Śląskich, w Wałbrzychu, w Obornikach Śląskich i w Strzegomiu). Od 2009r. prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną. Od 2013r. dyżuruje w Wojewódzkim Szpitalu im. Gromkowskiego we Wrocławiu w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży. W 2015 r. pełniła obowiązki Kierownika Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Milickim Centrum Medycznym. Od 2016 r. jest zastępcą Ordynatora w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W gabinecie konsultuje dorosłych oraz dzieci i młodzież. W psychoterapii indywidualnej zajmuje się osobami dorosłymi. Podlega regularnej superwizji. Poszerza i uaktualnia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

 

Kontakt: 604 108 304