Nasi specjaliści

Psychiatrzy

Nasi psychiatrzy specjalizują się w diagnostyce i leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych, w szczególności:
psychoz (schizofrenia, ostre zaburzenia psychotyczne, zaburzenia urojeniowe i inne), zburzeń nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia i inne), zaburzeń snu, zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym(zaburzenia pamięci, otępienia), uzależnień, zaburzeń osobowości, kryzysów emocjonalnych ( sytuacje stresowe).


Oferujemy:

  • Konsultacje psychiatryczne/diagnostyka
  • Wizyty domowe w obrębie oraz poza obrębem Wrocławia
  • Wystawianie zaświadczeń lekarskich
  • Zwolnienia z pracy po wcześniejszej diagnostyce