Nasi specjaliści

Tomasz Chowaniec

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym

Tomasz-ChowaniecAbsolwent Akademii Medycznej wydziału lekarskiego we Wrocławiu (2000). Tytuł Specjalisty Psychiatry uzyskał w 2008 roku. Uczestnik Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.   Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Doświadczenie zawodowe:

Staż podyplomowy w Dolnośląskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu (2000-2001). Asystent na Oddziale V Psychiatrycznym Męskim w latach 2001-2008. Dyżury w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie (2003-2006). Pracownik Specjalistycznej Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu (2004-2008). Zastępca Ordynatora Oddziału Męskiego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu (2008- 2010). Kierownik do spraw medycznych w oddziale uzależnień: Karan we Wrocławiu (2008-2013)
Obecnie: zastępca Ordynatora Oddziału Sądowego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu (2010- ). Lekarz psychiatra w Specjalistycznej Poradni Zdrowia Psychicznego w Sieniawce (2018- ). Gabinet prywatny (2008- ). Konsultant w Domach Opieki Społecznej (2010- )

 

Zakres świadczonych usług:

diagnostyka i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych, w szczególności:
psychoz (schizofrenia, ostre zaburzenia psychotyczne, zaburzenia urojeniowe i inne), zburzeń nastroju ( depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia i inne), zaburzeń snu, zaburzeń psychicznych w wieku podeszłym(zaburzenia pamięci, otępienia), uzależnień, zaburzeń osobowości, kryzysów emocjonalnych ( sytuacje stresowe).

 

Kontakt: 608 578 451

Rafał Klimek

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 849). Członkiem Sekcji Naukowej PTP. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Ukończyłem studia z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w poradniach zdrowia psychicznego oraz szpitalach. Aktualnie jestem zatrudniony w szpitalu psychiatrycznym w Lubiążu. Jestem również biegłym sądowym z zakresu psychologii. Od lat pomagam ludziom poprzez psychoterapię w ramach Specjalistycznego Centrum Medycznego Meritum Med.
Jako psychoterapeuta mogę pomoc Państwu w dokonaniu zmian, w obranym przez Państwa kierunku, pożądanym obszarze, poradzeniu sobie z sytuacjami, z którymi samemu trudno się mierzyć. Dostosowuję metody pracy do zgłaszanego problemu. Pomagam osobom, które doświadczają problemów w relacjach interpersonalnych, kryzysów życiowych, cierpią na depresję, zaburzenia lękowe, czy zaburzenia osobowości. Pracuję głównie w paradygmacie psychodynamicznym.

Zapraszam Państwa do mojego gabinetu, gdzie w bezpiecznej atmosferze, będą Państwo mogli zmienić Siebie i Swoje życie.

 

Kontakt: 607 17 35 65

Małgorzata Chyża

Psycholog, psychoterapeuta.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dyplom ukończenia 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, która przygotowuje do samodzielnej pracy oraz rozpoczęcia procesu certyfikacji.

Pracuje na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w szpitalu psychiatrycznym w Lubiążu, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym oraz współprowadzi grupy terapeutyczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie i we Wrocławiu.

W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa. Dba o szeroko rozumiane dobro pacjenta, zapewniając dyskrecję, anonimowość, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie. 

Zapraszam osoby dorosłe oraz młodzież na psychoterapię indywidualną i grupową. 
 

Kontakt: 889 103 886

Alicja Płócienniczak

Psychoterapeutka integratywna

alicjaAbsolwentka kierunków pedagogika specjalna i arteterapia. Ukończyła Studium terapii dzieci i młodzieży zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz czteroletni kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty PTP.
Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania ,wszelkich uzależnień, problemu DDA i współuzależnienia. Zajmuje się również terapią różnego typu problemów emocjonalnych, zaburzeń lękowych, nerwic, depresji, dolegliwości psychosomatycznych, , zaburzeń osobowości, problemów w relacjach interpersonalnych. Niesie pomoc w zakresie problemów osobistych - jak niska samoocena. rozwiązywaniu problemów w związkach i relacjach, problemów wychowawczych i kryzysach życiowych. Swoja pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej.

 

Doświadczenie zawodowe:

Z wykształcenia mgr pedagog -absolwentka studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej (resocjalizacja). Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. W trakcie specjalistycznego szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne organizowanego przez Wrocławski Instytut Psychoterapii we Wrocławiu (podejście Systemowo- Eriksonowskie). Posiada Certyfikat programu profilaktycznego Fred Goes Net oraz Certyfikat terapii CANDIS prowadzone przez Dr Eva Hoch i Heike Rohrbacher z Central Institute on Mental Health , Mannheim Technische Universitat , Dresden. Ponadto ukończyła liczne szkolenia w zakresie :
-„Uzależnienia behawioralne – program szkoleniowy dla specjalistów terapii uzależnień" realizowany przez Instytut Terapii i Edukacji S.C. w Poznaniu (67h) ,
- Certyfikat Trenera (Coach) - VII edycji „Szkoła Trenerów" organizowanego przez Dolnośląską Akademię Rozwoju we Wrocławiu (Certyfikat RIS, SUS 2.0).
- Warsztaty z hipnozy- zastosowani zaawansowanych metod hipnoterapii ericksonowskiej. Praca z procesem wg Ernesta Rossiego organizowane przez Wrocławski Instytut Psychotarapii.
Od 2006 roku pracuje w Poradnii Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień dla Młodzieży we Wrocławiu, zaś od 2009 roku na oddziale dziennym terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. Biegły Sądowy Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

 

Kontakt: 785480474

Marek Wojciechowski

Psychoterapeuta

marek-wojciechowskiJestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą terapii EMDR oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. W swojej pracy zajmuję się osobami w kryzysie różnego rodzaju, doświadczającymi przemocy, po tragicznych wydarzeniach, mających problemy relacyjne, z depresją, lękami i fobiami oraz z niskim poczuciem własnej wartości. Pracuję zgodnie z Protokołem Terapii EMDR, wykorzystując przy tym nowoczesny sprzęt do stymulacji bilateralnej mózgu.
Jestem zarówno magistrem psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS, jak i magistrem europeistyki Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.
Ukończyłem podyplomowe studia z zakresu Interwencji Kryzysowej i posiadam międzynarodowe certfikaty : Group Crisis Intervention UMBC Training Centers oraz Asisting Individuals in Crisis UMBC Training Centers.
Od 10 lat prowadzę również mediacje, m.in. jako członek zarządu i założyciel oddziału dolnośląskiego Polskiego Centrum Mediacji. Posiadam certyfikaty PCM nr 412/MR/09/010 i 507/MC/06/2012, wpisany jestem na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Ukończyłem Instytut Psychologii Stosowanej w Warszawie w zakresie terapii uzależnień i rodzin a także Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Jestem w trakcie Całościowego Kursu Psychoterapii, we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, atestowanym przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanym przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Dodatkowo cyklicznie uczestniczę w licznych szkoleniach, zarówno w zakresie EMDR, jak i w Krótkoterminowej Terapii Strategicznej.
Byłem założycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Neurologopedycznymi „Głos", zajmującego się terapią osób niepełnosprawnych. Przez wiele lat pracowałem również jako manager w międzynarodowych korporacjach. Gościnnie pracuję w ośrodku dla uzależnionych na Sycylii - Ranczo Salemi.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa.
Link do rejestracji i pełnego profilu https://www.znanylekarz.pl/marek-wojciechowski-3/psycholog-psychoterapeuta/wroclaw 

 

Kontakt: 605 158 536

Podejście EMDR, stworzone przez Francine Shapiro, rekomendowane jest przez międzynarodowe i krajowe organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym m.in.:
Światową Organizację Zdrowia (WHO)
Ministerstwo Obrony i Lecznictwa dla Weteranów USA
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne
EMDR (z ang. Eye movement desensitization and reprocessing tłum. desensytyzacja i przetwarzanie za pomocą ruchu gałek ocznych) jest złożoną, ustrukturalizowaną i opartą na dowodach naukowych psychoterapią, która umożliwia leczenie objawów i zaburzeń, wynikających z negatywnych urazowych doświadczeń. Terapia EMDR ułatwia dostęp i przetwarzanie traumatycznych wspomnień i innych doświadczeń, niekorzystnie wpływających na funkcjonowanie, sprowadzając je do bardziej adaptacyjnej formy. Leczenie terapią EMDR jest stosowane szczególnie przy pojedynczych ostrych traumach, jak wypadki, przemoc, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, zdarzenia wojenne, napaść, gwałt, ale również fobiach, nadużywaniu substancji psychoaktywnych, leczeniu wielu różnych innych problemów psychologicznych i zaburzeń, które mają składniki lęku czy depresji. W procesie terapii EMDR stosuje się szczegółowe procedury, aktywizujące naturalne procesy gojenia emocjonalnych ran.