Nasi specjaliści

Psychologowie/Psychoterapeuci

Nasi psycholodzy i psychoterapeuci specjalizują się w diagnozie i terapii zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń zachowania i emocji, kryzysów emocjonalnych, nerwic, depresji, fobii, problemów interpersonalnych.


Oferujemy:

  • Psychoterapię indywidualną
  • Psychoterapię grupową
  • Psychoterapię małżeńską/par
  • Terapię dzieci i młodzieży
  • Diagnostykę psychologiczną/neuropsychologiczną
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Warsztaty tematyczne